Vid ett haveri på ett vevstakslager har ofta vevstaken deformerats i storändan och ska alltid mätas ifall eventuell renovering behöver göras.
Vid vanliga glidlagrade vevstakar slipas stake och överfall av på anliggningsplanet,dras till moment och honas till rätt mått.

Vid rullagrade vevstakar kan man ofta byta lagerbana och hona till rätt mått.I vissa fall där vevstaken är lagrad direkt i kan vevstaken bearbetas för montering av lagerbana.

Vevstaksrenovering
Honing av storända