Ventilsätesjobb görs vid otäta ventiler och därmed höga HC värden. Dessa jobb utföres med en Mira Centronic.
Vid oljerök och oljeförbrukning kan ventilstyrningar behöva bytas och dämed påföljande ventilsätesjobb utföras.

Ventilsätesjobb kan också göras i effekthöjande syfte, du kan läsa mer om detta under specialarbeten.

Topprenovering
Ventilsätesfräsning (Honda)