En planing av topplocket görs när en motor överhettats.

Speciellt aluminium topplock är känsliga och bör planas, även vid demontering p.g.a andra orsaker.
Ett block kan planas av samma orsak men även för att minska squish clearance (avstånd mellan kolv och topp vid övre dödläge).Detta görs ofta vid trimning.

En planing av topplocket för att höja kompressionsförhållandet kan ofta göras i viss mån på moderna motorer men med tanke på remspänning mm.

Planing
Planing av topplock (Ferrari)