En vevaxel kan ibland behöva balanseras till finare gränsvärden än från fabrik,speciellt vid höjande av motorvarvet.

V-motorer är känsliga om kolvens eller vevstakens vikt förändras mycket vid t.ex omborrning och därmed byte till ett annat kolvfabrikat eller vid montering av specialvevstakar som inte håller samma vikt som tidigare.

Balansering
Balansering av vevaxel (Saab)